"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"

DLA SZKÓŁ
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW KLAS 1-3

Czym są "Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

Jest to projekt opierający się na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, składa się z gotowych i tworzonych według indywidualnych potrzeb nauczycieli materiałów dydaktycznych oraz kompleksowego narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej. 

Posiadamy Kompleksowe narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej dla dzieci w szkołach w klasach 13 są to narzędzia dydaktyczne oraz nowość wydawnicza z metodyczną rekomendacją: 

- podręcznik planu i tematycznego harmonogramu scenariuszy zajęć na cały rok szkolny;
- zeszyt ćwiczeń i aktywnej pracy na cały rok szkolny.

Materiały dydaktyczne dedykowane dla szkół:

Gotowe i tworzone według indywidualnego zapotrzebowania materiały edukacyjne
scenariusze zajęć, audiobooki, materiały multimedialne, propozycje gier, zabaw, ćwiczeń, działań praktycznych, konkursy i eksperymenty.

Wsparcie
ramach bezpośredniego kontaktu i platformy.
Program innowacji
który stanowi doskonały materiał wsparcia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli, umożliwiając realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i zawodowych oraz profesjonalizację zawodową.
Filmy instruktażowo-szkoleniowe
które są wizualnym wsparciem dla prowadzenia zajęć.
Zeszyt ćwiczeń dla dzieci
Scenariusz zajęć dla nauczycieli

Cel

Celem naszych zajęć jest edukacja emocjonalna dzieci, by kształtować kolejne pokolenia, które będą odznaczały się ciepłem, miłością, empatią i wiarą w swoje możliwości. Zainspirowani duchem św. Franciszka, dążymy do wpajania młodym ludziom dobrych nawyków pro środowiskowych.

Chcemy również rozwijać w dzieciach świadomość, że są integralną częścią ekosystemu i mają wpływ na jego równowagę.

Lekcje Miłości do Zwierząt i Przyrody
– Elitarny Projekt Edukacyjny w Warszawie!

Z radością informujemy, że od 4 października, dzięki współpracy z Urzędem Miasta Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), warszawskie szkoły wzbogacą się o niezwykły program edukacyjny – "Lekcje Miłości do Zwierząt i Przyrody".

Ten projekt nie tylko kształtuje postawy ekologiczne młodych ludzi, ale również kieruje ich serca ku głębszemu zrozumieniu i szacunkowi do świata natury. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim inicjatywom kształtujemy nowe pokolenie, które ze zrozumieniem i empatią podejdzie do wyzwań otaczającego nas świata.

Jeżeli pragniesz, by Twoja szkoła była częścią tej pozytywnej zmiany, nie zwlekaj! Zgłoś się już teraz i wprowadź w mury swojej placówki program, który ma szansę uczynić nasz świat lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń.

Bądź pionierem nowej ery edukacji!

Dołącz do nas i stań na czele ruchu ku empatycznemu i świadomemu społeczeństwu!

Projekt realizowany przy współpracy:
Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Korzyści z udziału w projekcie dla

Udział w projekcie kształtuje empatię i świadomość ekologiczną u dzieci, a nauczyciele zyskują gotowe materiały dydaktyczne i wsparcie metodyczne.
To prosta droga do wychowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego pokolenia

UCZNIÓW

Otrzymanie narzędzi dydaktycznych.
Otrzymanie narzędzi dydaktycznych i materiałów edukacyjnych
Otrzymanie certyfikatu
"Opiekuna zwierząt i przyrody".
Korzyści edukacyjne i społeczne:
zapoznanie z tematyką prozwierzęcą
oraz wiedzą o ekologii w zakresie wiedzy,umiejętności i postaw,


zapoznanie się i rozumienie pojęć takich jak: empatia, współczucie, tolerancja oraz wartości, mechanizmy tych pojęć,


poznanie i świadomość o otaczającym świecie i bezcennych wartości takich jak miłość, szacunek, bezinteresowna pomoc oraz troska o wspólne dobro w wymiarze globalnym,


kształtowanie i rozumienie oraz znajomość postaw prospołecznych,


udział w aktywnych i kreatywnych zajęciach absorbujących obie półkule mózgu,


aktywizacja umiejętności społecznych takich jak komunikacja, dyskusja i praca w grupach,

NAUCZYCIELI

Otrzymanie narzędzi i materiałów
edukacyjno-dydaktycznych do
dyspozycji w trakcie realizacji
projektu w całym roku szkolnym.
Wzmacnianie więzi z klasą:
Wspólne uczestnictwo w projekcie buduje więzi społeczne wśród dzieci i nauczycieli. Dzieci i nauczyciele mają okazję do wspólnego działania, dzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami, co sprzyja integracji i budowaniu pozytywnych relacji
w grupie.
Podniesienie jakości edukacji:
"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody" wspierają nauczycieli w prowadzeniu inspirujących lekcji, które integrują edukację i zabawę. Dzięki różnorodnym materiałom, scenariuszom zajęć i wsparciu instruktażowemu, nauczyciele zyskują narzędzia, które umożliwiają im skuteczne
i atrakcyjne przekazywanie wiedzy.
Rozwój i wsparcie w profesjonalizacji zawodowej.

SZKÓŁ

Wzbogacenie programu nauczania:
Projekt ten stanowi wartościowe
uzupełnienie programu nauczania.
Dzięki tematyce związanej z miłością
do zwierząt i przyrody, szkoły mogą
poszerzyć zakres swojej oferty edukacyjnej,
zapewniając atrakcyjne i wartościowe
zajęcia.
Urozmaicenie zajęć i aktywności:
Projekt w całości oferuje różnorodne formy
aktywności, takie jak wierszyki, kolorowanki,
strony kreatywne, karty pracy oraz naklejki,
które angażują dzieci w twórcze zadania.
Dzięki temu, placówka może urozmaicić
zajęcia, dostosowując je do indywidualnych
preferencji i umiejętności dzieci.
Wzmacnianie roli placówki w społeczności
 lokalnej:
Kształtowanie dojrzałości poprzez postawy
ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.

Rozwój umiejętności nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu technologii w edukacji.[1]

Poprawa jakości kształcenia i wsparcia dla dzieci w przedszkolach  i szkołach.

Edukacja ekologiczna: upowszechnianie wiedzy o klimacie i ochronie środowiska, rozwijanie kompetencji ekologicznych, promowanie zrównoważonej konsumpcji, aktywizacja społeczna, interdyscyplinarne podejście do edukacji ekologicznej.[2]
Rozwój zawodowy kadry szkoły.

1] Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
[2] Polityka Ekologiczna Państwa 2030, s. 57-77

Chcesz wziąć udział w naszym projekcie
"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

© 2023 FUNDACJA SERCE ŚWIATA

Pobierz Scenariusz Lekcji

Uzupełnij poniższe dane, aby otrzymać potrzebny link:

Close