"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"

DLA PRZEDSZKOLI
WYCHOWAWCÓW ORAZ DZIECI W WIEKU 4-6 LAT

Czym są "Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

Jest to projekt opierający się na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, składa się z gotowych i tworzonych według indywidualnych potrzeb nauczycieli materiałów dydaktycznych oraz kompleksowego narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej. 

Posiadamy Kompleksowe narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej dla dzieci w wieku 4-6lat  są to narzędzia dydaktyczne oraz nowość wydawnicza z metodyczną rekomendacją: 
podręcznik planu i tematycznego harmonogramu scenariuszy zajęć na cały rok szkolny;
zeszyt ćwiczeń i aktywnej pracy na cały rok przedszkolny.

Projekt składa się z:

Programu innowacji
do wykorzystania bez jakichkolwiek kosztów i ograniczeń dla nauczycieli.
Gotowych i tworzonych według indywidualnych potrzeb nauczycieli materiałów edukacyjnych
materiały są darmowe, a wszystko zależy od potrzeb naszych przedszkolaków i zamysłów nauczycieli, zawierają się w tym m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, ćwiczenia, pakiety książek, audiobooki, gry, zabawy, konkursy, certyfikaty, dyplomy.
Nieodpłatnego i bezpośredniego wsparcia,
grupy społecznościowej oraz bezpłatnego filmu instruktażowego;
Kompleksowego narzędzia pracy dla dzieci,
w postaci nowości wydawniczej, tzw. „książeczek”, które są narzędziem dydaktycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
Zeszytu ćwiczeń dla dzieci
Scenariusza zajęć dla nauczycieli
"Książeczki" to narzędzia dydaktyczne do pracy i zabawy, które mają za zadanie, nie tylko dostarczyć dzieciom ciekawej i atrakcyjnej rozrywki, ale przede wszystkim rozbudzić ich świadomość prozwierzęcą, ekologiczną i empatię. Zawierają one:
- wierszyki z morałem autorstwa Toma Justyniarskiego,
- strony kreatywne,
- karty pracy z ćwiczeniami,
- kolorowanki,
- naklejki do kart kreatywnych i ćwiczeń oraz naklejki gratyfikacji.

Rozpoczęcie projektu i jego zakres są dostosowywane indywidualnie według potrzeb dzieci i nauczycieli

Cel

Celem naszych zajęć jest edukacja emocjonalna dzieci, by kształtować kolejne pokolenia, które będą odznaczały się ciepłem, miłością, empatią i wiarą w swoje możliwości. Zainspirowani duchem św. Franciszka, dążymy do wpajania młodym ludziom dobrych nawyków pro środowiskowych.

Chcemy również rozwijać w dzieciach świadomość, że są integralną częścią ekosystemu i mają wpływ na jego równowagę.

Korzyści z udziału w projekcie dla

Udział w projekcie kształtuje empatię i świadomość ekologiczną u dzieci, a nauczyciele zyskują gotowe materiały dydaktyczne i wsparcie metodyczne.
To prosta droga do wychowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego pokolenia

UCZNIÓW

Otrzymanie narzędzi dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.
Otrzymanie certyfikatu
"Opiekuna zwierząt i przyrody".
Korzyści edukacyjne i społeczne:
zapoznanie z tematyką prozwierzęcą
oraz wiedzą o ekologii w zakresie wiedzy,umiejętności i postaw,


zapoznanie się i rozumienie pojęć takich jak: empatia, współczucie, tolerancja oraz wartości, mechanizmy tych pojęć,


poznanie i świadomość o otaczającym świecie i bezcennych wartości takich jak miłość, szacunek, bezinteresowna pomoc oraz troska o wspólne dobro w wymiarze globalnym,


kształtowanie i rozumienie oraz znajomość postaw prospołecznych,


udział w aktywnych i kreatywnych zajęciach absorbujących obie półkule mózgu,


aktywizacja umiejętności społecznych takich jak komunikacja, dyskusja i praca w grupach,

WYCHOWAWCY

Otrzymanie narzędzi i materiałów
edukacyjno-dydaktycznych do
dyspozycji w trakcie realizacji
projektu w całym roku szkolnym.
Wzmacnianie więzi z klasą:
Wspólne uczestnictwo w projekcie buduje więzi społeczne wśród dzieci i nauczycieli. Dzieci i nauczyciele mają okazję do wspólnego działania, dzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami, co sprzyja integracji i budowaniu pozytywnych relacji
w grupie.
Podniesienie jakości edukacji:
"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody" wspierają nauczycieli w prowadzeniu inspirujących lekcji, które integrują edukację i zabawę. Dzięki różnorodnym materiałom, scenariuszom zajęć i wsparciu instruktażowemu, nauczyciele zyskują narzędzia, które umożliwiają im skuteczne
i atrakcyjne przekazywanie wiedzy.
Rozwój i wsparcie w profesjonalizacji zawodowej.

PRZEDSZKOLA

Wzbogacenie programu nauczania:
Projekt ten stanowi wartościowe
uzupełnienie programu nauczania.
Dzięki tematyce związanej z miłością
do zwierząt i przyrody, placówki przedszkolne mogą poszerzyć zakres
swojej oferty edukacyjnej, zapewniając atrakcyjne i wartościowe zajęcia.
Urozmaicenie zajęć i aktywności:
Projekt w całości oferuje różnorodne formy
aktywności, takie jak wierszyki, kolorowanki,
strony kreatywne, karty pracy oraz naklejki,
które angażują dzieci w twórcze zadania.
Dzięki temu, placówka może urozmaicić
zajęcia, dostosowując je do indywidualnych
preferencji i umiejętności dzieci.
Wzmacnianie roli placówki w społeczności
 lokalnej:
Kształtowanie dojrzałości poprzez postawy
ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.

Rozwój umiejętności nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu technologii w edukacji.[1]

Poprawa jakości kształcenia i wsparcia dla dzieci w przedszkolach  i szkołach.

Edukacja ekologiczna: upowszechnianie wiedzy o klimacie i ochronie środowiska, rozwijanie kompetencji ekologicznych, promowanie zrównoważonej konsumpcji, aktywizacja społeczna, interdyscyplinarne podejście do edukacji ekologicznej.[2]
Rozwój zawodowy kadry szkoły.

1] Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
[2] Polityka Ekologiczna Państwa 2030, s. 57-77

Chcesz wziąć udział w naszym projekcie
"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

© 2023 FUNDACJA SERCE ŚWIATA

Pobierz Scenariusz Lekcji

Uzupełnij poniższe dane, aby otrzymać link:

Close