Polityka prywatności Fundacji SERCE ŚWIATA

1. Wstęp

Dziękujemy za zaufanie, które nam okazujesz, korzystając z usług Fundacji SERCE ŚWIATA. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o to, aby wszystkie Twoje dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i w bezpieczny sposób.

2. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Fundacja SERCE ŚWIATA
ul. Borecka 25, 03-034 Warszawa
KRS: 0000957910

3. Zakres zbieranych danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:
dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko);
dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
inne dane niezbędne do realizacji konkretnych działań fundacji.

 
4. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) Realizacji statutowych zadań fundacji (na podstawie realizacji umowy);
b) Komunikacji z Tobą (na podstawie Twojej zgody);
c) Wysyłki newslettera i informacji promocyjnych (na podstawie Twojej zgody);
d) Promocji nowych pozycji książkowych mających na celu empatyzację dzieci oraz naukę miłości i szacunku dla zwierząt, we współpracy z wydawnictwem Najpiękniejsze Książki (na podstawie Twojej zgody).

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadkach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Jednym z takich podmiotów jest wydawnictwo Najpiękniejsze Książki, które wykorzystuje Twoje dane w celach promocyjnych nowych pozycji książkowych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą


Masz prawo do:
a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) Przenoszenia danych;
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

8. Bezpieczeństwo danych


Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

9. Cookies


Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

10. Kontakt


W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@serceswiata.org