"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"

GOTOWE SCENARIUSZE oraz ZESZYTY ĆWICZEŃ DLA DZIECI
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Czym są "Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

Jest to projekt opierający się na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli oraz wychowawców przedszkoli składa się z gotowych i tworzonych według indywidualnych potrzeb nauczycieli materiałów dydaktycznych oraz kompleksowego narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej. 

Posiadamy Kompleksowe narzędzia pracy ćwiczeniowej i kreatywnej dla dzieci klas 1-3 oraz dzieci w przedszkolach w wieku 4-6 lat  są to narzędzia dydaktyczne oraz nowość wydawnicza z metodyczną rekomendacją: 
podręcznik planu i tematycznego harmonogramu scenariuszy zajęć na cały rok szkolny;
zeszyt ćwiczeń i aktywnej pracy na cały rok przedszkolny.

Projekt składa się z:

Programu innowacji
do wykorzystania bez jakichkolwiek kosztów i ograniczeń dla nauczycieli.
Gotowych i tworzonych według indywidualnych potrzeb nauczycieli materiałów edukacyjnych
materiały są darmowe, a wszystko zależy od potrzeb naszych przedszkolaków i zamysłów nauczycieli, zawierają się w tym m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, ćwiczenia, pakiety książek, audiobooki, gry, zabawy, konkursy, certyfikaty, dyplomy.
Nieodpłatnego i bezpośredniego wsparcia,
grupy społecznościowej oraz bezpłatnego filmu instruktażowego;
Kompleksowego narzędzia pracy dla dzieci,
w postaci nowości wydawniczej, tzw. „książeczek”, które są narzędziem dydaktycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
Zeszytu ćwiczeń dla dzieci
Scenariusza zajęć dla nauczycieli
"Książeczki" to narzędzia dydaktyczne do pracy i zabawy, które mają za zadanie, nie tylko dostarczyć dzieciom ciekawej i atrakcyjnej rozrywki, ale przede wszystkim rozbudzić ich świadomość prozwierzęcą, ekologiczną i empatię. Zawierają one:
- wierszyki z morałem autorstwa Toma Justyniarskiego,
- strony kreatywne,
- karty pracy z ćwiczeniami,
- kolorowanki,
- naklejki do kart kreatywnych i ćwiczeń oraz naklejki gratyfikacji.

Rozpoczęcie projektu i jego zakres są dostosowywane indywidualnie według potrzeb dzieci i nauczycieli

Cel

Celem naszych zajęć jest edukacja emocjonalna dzieci, by kształtować kolejne pokolenia, które będą odznaczały się ciepłem, miłością, empatią i wiarą w swoje możliwości. Zainspirowani duchem św. Franciszka, dążymy do wpajania młodym ludziom dobrych nawyków pro środowiskowych.

Chcemy również rozwijać w dzieciach świadomość, że są integralną częścią ekosystemu i mają wpływ na jego równowagę.

Korzyści z udziału w projekcie

Udział w projekcie kształtuje empatię i świadomość ekologiczną u dzieci, a nauczyciele zyskują gotowe materiały dydaktyczne i wsparcie metodyczne.
To prosta droga do wychowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego pokolenia.

Wszechstronna Edukacja: Ten rodzaj edukacji pomaga uczniom zrozumieć ważność ochrony środowiska i roli, jaką zwierzęta w niej odgrywają. Umożliwia to wszechstronne kształcenie uczniów, które dotyczy nie tylko biologii, ale także etyki i wartości społecznych.

Rozwój Empatii: Lekcje te uczą uczniów, jak być bardziej empatycznym wobec innych istot żywych. Empatia jest kluczową umiejętnością, która pomaga w budowaniu silnych relacji międzyludzkich.

Angażowanie Uczniów: Tematy związane z przyrodą i zwierzętami często przyciągają uwagę uczniów, co może zwiększyć ich zaangażowanie w proces nauczania.

Umiejętności Krytycznego Myślenia:
Omawiając różnorodne aspekty ochrony przyrody, uczniowie uczą się analizować informacje i podejmować decyzje oparte na dowodach oraz wartościach.

Wzrost Świadomości Ekologicznej: Taki projekt przyczynia się do zwiększenia świadomości uczniów na temat kwestii ekologicznych, co może prowadzić do bardziej odpowiedzialnych działań w przyszłości.

Wsparcie dla Nauczycieli: Materiały i zasoby dostarczane w ramach projektu mogą ułatwić nauczycielom wprowadzenie nowych tematów i metod nauczania.

Poprawa Wizerunku Szkoły: Udział w takich projektach może pozytywnie wpłynąć na wizerunek szkoły w społeczności lokalnej jako instytucji, która dba o edukację ekologiczną i wartości.

Wzmacnianie Zespołu Edukacyjnego: Współpraca nauczycieli w ramach realizacji projektu może przyczynić się do lepszego zrozumienia i wspierania się nawzajem w pracy edukacyjnej.

Możliwość Współpracy z Lokalnymi Organizacjami: Współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska czy zwierząt może przynieść dodatkowe zasoby i wsparcie dla szkoły.

Przygotowanie Uczniów do Wyzwań Przyszłości: Edukacja na temat ochrony środowiska przygotowuje młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości, takimi jak zmiany klimatu czy utrata bioróżnorodności.

Wprowadzenie projektu "Lekcje miłości do zwierzat i przyrody" w szkołach ma potencjał nie tylko do zwiększenia wiedzy uczniów, ale także do kształtowania ich postaw i wartości, które będą im służyły przez całe życie.

Chcesz wziąć udział w naszym projekcie
"Lekcje miłości do zwierząt i przyrody"?

© 2023 FUNDACJA SERCE ŚWIATA